Czy istnieją przeciwwskazania do leczenia zaćmy?

Precyzyjna i małoinwazyjna metoda fakoemulsyfikacji to dziś jeden z najpopularniejszych, najczęściej stosowanych zabiegów operacyjnego usunięcia zaćmy. Dzięki zmniejszeniu ryzyka niepowodzenia i zastosowaniu nowoczesnych urządzeń, chirurdzy są dziś w stanie operować na oku w znieczuleniu miejscowym, pozwalając pacjentom na opuszczenie szpitala tuż po zabiegu. Nowe metody pozwoliły na zmniejszenie puli pacjentów wykluczonych z operacji przez różnego rodzaju przeciwwskazania wynikające z innych chorób i kondycji organizmu. Niestety, w dalszym ciągu nie udało się całkowicie wyeliminować problemów mogących przeszkodzić w prawidłowym przebiegu zabiegu usunięcia zaćmy. Jakie przeciwwskazania są najczęstszą przyczyną skreślenia pacjentów z listy potencjalnych pacjentów?

Najczęstsze przeciwwskazania

Wśród najczęściej pojawiających się przeciwności na drodze do zoperowania oka zaatakowanego przez zaćmę występują zwykle poważne, przewlekłe choroby. Ciężka niewydolność krążeniowo-oddechowa, oraz przebyte w okresie do 6 miesięcy przed operacją zawały serca czy udary mózgu to schorzenia stwarzające dla pacjenta bezpośrednie zagrożenie nawet w przypadku tak małych, nieinwazyjnych zabiegów.

W przypadku dwóch ostatnich warto odczekać więc dłużej i pozwolić organizmowi na powrót do zdrowia we własnym tempie, a następnie podjąć ponowną próbę leczenia zaćmy. Niewydolność krążeniowo-oddechowa dotyczy z kolei wielu starszych ludzi i zwykle nie stwarza problemu, o ile choroba nie jest faktycznie w bardzo zaawansowanym stanie. Lekarz prowadzący pacjenta będzie w stanie zdecydować, czy jego stan wyklucza możliwość przeprowadzenia operacji usunięcia zaćmy.

Do listy przypadłości, które nie są w teorii przeszkodą dla zabiegu usunięcia zaćmy zalicza się między innymi nie stanowiące bezpośredniego zagrożenia dla życia choroby, oraz wszelkiego rodzaju aparatów usprawniających funkcjonowanie, w tym bypassów, rozruszników serca, czy też aparatów słuchowych. Problem mogą stanowić natomiast przyjmowane regularnie lekarstwa. O tym, jak zmodyfikować leczenie by nie stało na drodze do operacji zaćmy decyduje lekarz rodzinny.

Jak informuje OneDayClinic – Zaćma diagnozowana jest w Polsce codziennie. Klinika wykonuje ponad 300 zabiegów usuwania zaćmy miesięcznie.  Najczęściej występującą odmianą choroby jest tak zwana zaćma starcza, a więc ta, której podłożem nie są przewlekłe choroby, a naturalne procesy starzeniowe organizmu człowieka. Może zdarzyć się jednak, że do choroby przyczynią się inne przypadłości. Cukrzyca II stopnia jest jedną z chorób wymienianych na liście możliwych przyczyn powstawania zaćmy. Jej obecność nie jest jednak przeszkodą do usunięcia problemu i wszczepienia nowej soczewki. Ważne jest jednak, by lekarz wykonujący zabieg wiedział o stanie zdrowia pacjenta i dostał przysłowiowe „zielone światło” do działania od lekarza rodzinnego. Do innych chorób, które nie powinny mieć bezpośredniego wpływu na przebieg operacji, lecz wymagają uprzedniej konsultacji i stałej kontroli lekarza rodzinnego można wymienić nadciśnienie, problemy z tarczycą, oraz arytmię serca.

Kiedy warto skonsultować się z lekarzem?

Lista chorób, które mogą wykluczyć szansę chorego na zoperowanie zaćmy jest lekarzom w całej Polsce powszechnie znana lub też łatwo dostępna.

Lekarz prowadzący, który dostrzeże u pacjenta rozwijającą się zaćmę i postanowi skierować go do lekarza okulisty powinien być więc świadomy tego, czy inne choroby pacjenta nie wykluczą go z możliwości poddania się zabiegowi usunięcia zaćmy. Zdarzyć się może, że w przypadku wielu chorób wykluczających możliwość przeprowadzenia zabiegu usunięcia zaćmy uda się opanować je na tyle, by operacja mogła się odbyć. Zadaniem lekarza rodzinnego, który wie już o nadchodzącym terminie operacji zaćmy będzie więc takie zaplanowanie leczenia pacjenta, by jego pozostałe problemy zdrowotne nie przekreśliły w ostatniej chwili szans na lepsze widzenie.

Ostateczna decyzja o tym, czy pacjent będzie mógł przystąpić do zabiegu usunięcia zaćmy leży po stronie kliniki podejmującej się leczenia i lekarza, który zabieg przeprowadzi. Warto mieć na uwadze, że najważniejszą kwestią jest tu bezpieczeństwo pacjenta – żaden lekarz nie chce narazić chorego na powikłania pooperacyjne spowodowane niewiedzą na temat chorób. Zgłaszając się do kliniki na operację usunięcia zaćmy warto poprosić lekarza rodzinnego o przygotowanie karty pacjenta, w której ujęte zostaną wszystkie choroby oraz sposób ich leczenia. To właśnie dobra komunikacja na linii pacjent – lekarz jest kluczem do sukcesu i eliminacji przeciwwskazań.Related articles

Back to Top