Ceny wywozu śmieci w Polsce

Zarządzanie odpadami komunalnymi to ważny element, z którym muszą radzić sobie władze polskich miast. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że wywóz odpadów został unormowany, przez co wymagane były zmiany słabo funkcjonującego systemu. Zalążkiem zmian jest ustawa śmieciowa z 2013 roku, która przerzuca na gminę obowiązek zarządzania i utylizacji odpadów.

Dla nas, jako szarych obywateli, zmiana widoczna była gołym okiem – to za sprawą pojawienia się w polskich domostwach koszy do segregacji śmieci. Od 2013 roku każdy obywatel zobowiązany jest do segregacji śmieci. Niestosowanie się do nowych przepisów może wiązać się z różnymi sankcjami, m.in. karą grzywny. W tym artykule skupimy się na cenach wywozu odpadów komunalnych i porównamy ceny obowiązujące w różnych miastach Polski. Wpis powstał przy współpracy z firmą TKM, która od wielu lat specjalizuje się w wywozie odpadów.

Recykling a koszt wywozu odpadów

 Narzucenie przez Unię Europejską obowiązku segregacji śmieci sprawił, że ceny wywozu odpadów uległy diametralnej podwyżce. Z czego to wynika? Przed wszystkim musimy zdać sobie sprawę, jak wyglądała sytuacja przed wprowadzeniem ustawy śmieciowej. Polska nie była przygotowana na recykling – nie posiadaliśmy odpowiedniej infrastruktury. Władze gminne zostały więc zmuszone do wielu inwestycji, które pozwoliły na utylizację i wywóz śmieci zgodny z normami europejskimi.

Sam proces wywozu także uległ zmianie. Od tej pory niemożliwe było mieszanie śmieci , co spowolniło cały proces i wymusiło na firmach zatrudnienie nowych pracowników.

Wywóz odpadów budowlanych - TKM Recykling

Inne stawki w każdym mieście

Jak już wspominaliśmy, to w rękach gminy spoczywa obowiązek zarządzania odpadami komunalnymi. W związku z taką sytuacją, to władze poszczególnych miast ustalają ceny wywozu oraz sposób ich wyliczania.

Przeważnie wyróżniamy 2 podstawowe sposoby naliczania opłat: pierwszy z nich opiera się na liczbie mieszkańców w danym mieszkaniu bądź domu. Za mieszkańca uznaje się w takim przypadku każdą osobę zameldowaną pod danym adresem – jest to najłatwiejszy sposób ustalenia liczby lokatorów, chociaż posiada jedną, podstawową wadę. Często zdarza się, że osoby zameldowane w danym miejscu mieszkają pod innym adresem, ponieważ np. wynajmują mieszkanie. W takim przypadku istnieje przeważnie możliwość ustalenia dokładnej liczy mieszkańców danej nieruchomości, ale wymaga to podjęcia przez nich dodatkowych czynności.

Druga metoda, która występuje równie często jak pierwsza, to wyliczanie kosztów na podstawie metrażu danej nieruchomości. Władze miasta ustalają kwotę za 1 metr kwadratowy danego typu nieruchomości, co następnie jest w prosty sposób przeliczane. Zdarza się, że w danym mieście wykorzystywane są obie metody. Przykładem jest Wrocław, gdzie mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej płacą od osoby, a mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej ponoszą koszta od każdego metra.Related articles

Back to Top