Automatyk – zawód przyszłości

Automatyk – zawód, który od kilku lat znajduje się na listach karier z największym potencjałem przyszłościowym w dalszym ciągu niesie za sobą cień tajemnicy. Zapewne wiele osób, które opuściły już mury placówek edukacyjnych nie zdaje sobie sprawy z tego jak istotne umiejętności wnoszą ze sobą inżynierowie automatyki. Okazuje się jednak, że wśród młodzieży opuszczającej właśnie gimnazja i licea, pojęcie automatyki nie jest obce, a sam zawód kojarzy się dobrze i choć wiąże się ze sporą dawką nauki, widok na przyszłość w automatyce jest zachwycający. Czym zajmuje się automatyk i jak wyglądają przygotowania do zawodu?

Automatyk – zawód przyszłości

W ogólnym rozumieniu pojęcia, automatyk jest osobą odpowiadającą za projektowanie i konstruowanie wszelkich układów sterowania do maszyn oraz oprogramowania sterującego tymi maszynami. Zagłębiając się w zakres obowiązków automatyka, a właściwie inżyniera automatyki, wchodzą między innymi: projektowanie układów sterowania z wykorzystaniem numerycznych metod identyfikacji i optymalizacji, projektowanie struktur i algorytmów sterowania, układów przetworników i czujników sensorycznych, programowanie wspomnianych przetworników i czujników, organizacja kontroli jakości maszyn automatycznych oraz opracowywanie dokumentacji technicznej, konstrukcyjnej i technologicznej projektowanych urządzeń.

Automatycy, których dzieła trafiają do konkretnych układów uczestniczą we wszystkich etapach wdrażania systemów do maszyn, w tym także w ich odbiorze i uruchomieniu. Dobra praca automatyka może bowiem zaważyć na ciągłości produkcji danej maszyny czy urządzenia. Praca automatyka to zwykle praca biurowa, zlokalizowana w przeróżnych autoryzowanych serwisach, biurach technologicznych, biurach projektujących maszyny, zakładach przemysłowych i ośrodkach badawczych.

Studia w kierunku automatyki

Aby móc zdobyć doświadczenie w dziedzinie automatyki i z powodzeniem rozpocząć wspinaczkę po szczeblach kariery konieczny będzie wybór odpowiednich studiów. Wiele szkół technicznych na terenie całej Polski posiada dziś w swojej ofercie profil automatyki, który pozwala aspirującym do zawodu automatyka młodym ludziom przygotować się do trudnych, wymagających studiów inżynierskich.

W zawodzie automatyka konieczna jest nie tylko znajomość mechaniki, pneumatyki, hydrauliki czy elektroniki, ale i zapał do prac technicznych i konstruktorskich. Nieoceniona jest również umiejętność sprawnej obsługi komputera i znajomość języka angielskiego, który dziś w automatyce jest właściwie językiem podstawowym.

Kariera w automatyce

Praca automatyka to głównie zadania projektowe, wykonywane przed monitorem komputerowym. Nie należy jednak zakładać, że to praca dla skrajnych indywidualistów. Dobry automatyk to osoba kreatywna, gotowa do pracy zespołowej, dysponująca doskonałą wyobraźnią przestrzenną i zdolna do analitycznego myślenia. Perspektywa pracy w biurach projektowych czy zakładach przemysłowych stanowi dla wielu młodych osób najlepszą zachętę – zarobki automatyka oscylują zwykle wokół ponad 5 tysięcy złotych na rękę, choć wynagrodzenie jest uzależnione bez wątpienia od doświadczenia i skali projektu.

zawód automatyka

Aby jednak piąć się po szczeblach kariery zawodowej, automatycy muszą stale aktualizować swoją wiedzę z zakresu nowinek technologicznych. Należy pamiętać też, że automatyka jest branżą nieustannie rozwijającą się – to, co dziś uznane jest na studiach za złoty standard, za 5 lat może nie być w ogóle przydatne w zawodzie. Automatycy nie powinni więc zatrzymywać swojej edukacji na etapie studiów inżynierskich. Te przydadzą się wyłącznie do zdobycia pierwszych staży i praktyk w zawodzie. To, jak potoczy się kariera automatyka zależy przede wszystkim od umiejętności znalezienia odpowiedniej furtki wejściowej do zawodu. Podejmij praktyki zawodowe jeszcze podczas studiów. Walcz o staże i pokaż, że automatyka to nie tylko dobry wybór finansowy, ale i twoje hobby. Automatycy z takim zestawem umiejętności i odpowiednim podejściem mają największą szansę na sukces.

Related articles

Back to Top