Adwokat pracujący dla spółki akcyjnej

Założenie firmy zawsze wiąże się z tym, że prędzej czy później dane nam będzie przechodzić przez jakieś postępowanie prawne. Zgłoszenie działalności, odprowadzanie składek, odprowadzanie podatków, kredyty, dłużnicy, wierzyciele, zlecanie kontraktów czy przygotowywanie umów to procesy, w których pomoże nam doświadczony prawnik.

Adwokat po stronie przedsiębiorstwa

Spółka akcyjna to według polskiego prawa przedsiębiorstwo, które najsilniej zobligowane jest do tego, aby publicznie udostępniać informacje na temat swojej działalności. Firma, która emituje akcje dla swoich akcjonariuszy raz na kwartał udostępnia raporty, w których dokładnie musi opisać wszelkie ważne czynności dokonane przez ten czas:

  • zyski,
  • straty,
  • przejęcia,
  • nowych członków zarządu,
  • walne zebrania.

Znajdując się w indeksie GPW czy np. NewConnetcie trzeba pamiętać o tym, że czasami będzie trzeba zmierzyć się z sytuacjami niejasnymi prawnie, które potrzebują rozstrzygnięcia sądowego. W przypadku dużych firm czy korporacji dojście do porozumienia czy wypracowanie wyroku uniewinniającego lub wprost przeciwnie – uderzenie w silnie zagrażającego konkurenta jest bardzo istotne. Dobrze jest w tym celu posiadać adwokata bądź zespół adwokatów, którzy pracują stale dla danej firmy, im wyższy jest jej prestiż tym większa istnieje potrzeba, aby adwokat współpracował wyłącznie z jedną spółką i był przez nią zatrudnionym.

Poniższe porady powstały przy współpracy z https://pgng.pl/obszary-dzialalnosci/

Prawne zadania kancelarii adwokackiej

Zadaniem adwokata w spółce akcyjnej jest dbanie o to aby wszystkie kroki były zgodne z prawem, a te które nie są były usuwane lub zmieniane. Adwokat pracujący dla spółki dba o to aby prawidłowo przebiegało emitowanie akcji, kupowanie ich, sprzedaż pakietów większościowym, fuzja z inną firmą, dołączenie się do konsorcjum, współpracowanie z innymi firmami, zakładanie marek, uzyskania statusu firmy rzetelnej, wiarygodnej, właściwe relacje z innymi firmami, wchłonięcie mniejszego przedsiębiorstwa, spisywanie umów, kontraktów, zleceń i innych istotnych dla spółki dokumentów. Adwokat pracujący dla danej spółki powinien w zgodzie nie tylko z prawem ale również z etyką wykonywać swą pracę i dzielić się swoją wiedzą wyłącznie dla jednego podmiotu gospodarczego aby nie musieć stanąć w sytuacji potencjalnego impasu, który może oznaczać konieczność procesu między dwoma firmami, dla których adwokat pracuje.

Spółka akcyjna a dobry adwokat

Współpraca z jedną spółką daje adwokatowi także szersze pole do popisu, gdyż cały czas jego pracy poświęcony jest działaniom wyłącznie jednej spółki, co lepiej pozwala zrozumieć daną branżę, jej sposób nawiązywania relacji, komunikacji czy pozyskiwania partnerów biznesowych. Niektóre spółki korzystają z usług kancelarii prawnych, które pracują dla różnych podmiotów, aczkolwiek o wiele korzystniejszą sprawą jest zatrudnienie swojego własnego adwokata. Dla przedsiębiorców funkcjonujących na szczeblu międzynarodowym istotne jest to aby transakcje oraz porozumienia zawierane były fachowe – dlatego też pomoc prawna jest bardzo istotna, zwłaszcza wtedy gdy różnice w egzekucji prawnej znacząco różnią się w dwóch różnych państwach. Prawo handlowe, cywilne, karne czy gospodarcze może być zupełnie inne – istotne jest aby je zrozumieć i wypracować kompromis, który pozwoli na skuteczną kooperację biznesową.

Related articles

Back to Top